En spændende nyhed - PhotoModeler UAS


PhotoModeler UAS (PMU) er netop frigivet (27/9 2016) og er en spændende udvidelse af PhotoModeler Scanner.

PhotoModeler UAS er rettet mod dem, der bruger UAV / droner  til at generere overflade modeller, ortofotos, volumen beregninger eller laver landbrug og biologiske observationer.
 
Følgende funktioner er inkluderet i PhotoModeler UAS (PMU), men ikke i PhotoModeler eller PhotoModeler Scanner.

Kraftfuld beregning af kameraorientering, baseret på UAS
Input fra dronens kamera kan producerer præcise 3D modeller og kortdata som output PMU har kraftfulde funktioner, der kan håndtere større og flere UAS projekter. PMU kan udnytte dronens GPS positioner som gør beregninger hurtigere og mere præcise (for eksempel: et 230 fotos stort projekt, der med PM Scanner tager 1,5 timer vil me PMU kun tage 45 minutterfor).

Volumen beregninger
Nye og forbedrede funktioner til volumen beregninger af forhøjninger, affaldsdepoter, kulbunker og lignende. 

Volume Object
Screendump af en grusbunke

sandbunke

sandbunke

Geografiske koordinatsystemer
Du kan importere og bruge landmåler data og eksportere data som 3D modeller og 2D ortofotos i et geografisk koordinatsystem såsom UTM. Arbejde i et koordinatsystem, som er kompatibel med dit GIS program.

Multispectral Image Support
Ved at splitte det synlige lys op i spektrale bånd, kan man se flere detaljer på et foto. Teknikken er oprindelig udviklet i forbindele med overvågning fra satelitter. Teknikken kan anvendes til analyse og opmåling af vegetation, f.eks på marker og skove, analyse på dybere vand, jordfugtighed eller ved ildebrand.
En 3D model eller et ortofoto kan herefter fremstilles med forskellige overflader ved hjælp af følgende teknikker, NDVI, CIR, G-NDVI eller SAVI.

Multispectral billedeCir billede

PDF rapport
Generering af summarisk rapport i nydelig opsætning, der indeholder screendumps, tabeller, vigtige oplysninger om præcision, kamera info etc. til internt brug eller til kunden.
Se eksempel her.

Højdekurver på fotos
Indsætte konturer med forskellig udseende på eksisterende fotos.

Contours

Se sammenligning mellem PM Standard - PM Scanner og PM UAS