Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

140 studerende på 2½ dags PhotoModeler kursus

Idé og formål
Arkitektskolen i Århus har besluttet at alle 1. års studerende skal på PhotoModeler kursus.Det er der mange gode grunde til. Gennem et PhotoModeler kursus tilegner de studerende sig rumlig forståelse, de arbejder 3. dimmensionelt og de lærer at registrere og dokumentere en bygning.

Dette års projekt var Domkirken i Århus, der er Danmarks største med en længde på næsten 100m og en tårnhøjde på 93m.

Skolen har 15
PhotoModeler licenser, hvoraf de 10 er floating license og 5 er på skolens laptops til brug i felten og studieture.

De studerende blev inddelt i hold á ca 12 grupper. Det betød at hver gruppe bestod af 2-3 studerende.

Århus Domkirke

Kursets indhold Hvert hold fik 2½ dags PhotoModeler kursus.
1. dag bestod af en introduktions opgave, hvor de mest basale elementer blev lært.

Efterfølgende skulle hver af de studerende kalibrere deres kamera, da dette skulle bruges på opgaven med Domkirken og selvfølgelig også på sigt i kommende opgaver.

2. dag gjalt Domkirken. Hver gruppe fik tildelt et område på kirken, som skulle fotograferes, måles op og dokumenteres i form af et ortofoto.
 Domkirken
Placering af targets og fotografering
Først blev der sat hvide fildupper op på kirken, så det efterfølgende ville blive lettere og mere præcis at beregne kameraernes position. Filtdupperne tjener også til at placere et koordinatsystem og angive en størrelse af projektet.

Så skulle området fotograferes fra forskellige vinkler. Ikke altid lige let hvis man ikke har et vidvinklet kamera.
 Placering af targets
Arbejde med PhotoModeler
Der blev arbejdet intenst med PhotoModeler. Domkirken består af mange vinduesnicher, som krævede at de studerende lavede kurver og arbejdede med krumme flader.
Til slut skulle opgaven afsluttes med et ortofoto af facaden i målestok 1:20Alle gruppers ortofoto blev samlet i en stor collage, der viste Domkirkens facader i 1:20.
Herunder ses resultatet i skolens kantine.Farveforskellen skyldes at de studerende har brugt deres eget kamera.
Igang med computeren
    Ortofotos i collage