Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

Coded Target med offset

 
En automatisk opmåling kan gøres i blot fire step:
1) anbring RAD targets på objektet 
2) fotografér objektet fra forskellige vinkler,
3) start PhotoModeler Automation software og indlæs billeder
4) Tryk på "Kør RAD projekt"  knappen.

 
PhotoModeler måler automatisk alle RAD targets, fastlægger et koordinatsystem og en proportion ud fra en forud definerede opsætning.
Herefter er det enkelt at foretage yderligere målinger af øvrige punkter, markere linier, flader etc.
Coded target med offset
Hvis man ikke kan anbringe et target på selve objektet kan man bruge Coded target offset.
PhotoModeler måler et fiktivt punkt, der befinder sig i forlængelsen (0,5x) af afstanden mellem de to targets.
Eksempel Opmåling af metalramme til bådpresenning. Et Coded Target med offset klemmes på aluminiumsrørerne på relevante steder. Offset punkterne, som repræsenterer ydersiden af rammen, opmåles helt automatisk. Nemt og meget præcist. Supplerende opmålinger kan efterfølgende tilføjes.
   
   
    
     
     
     
RAD target
Læs mere om RAD target og Coded Target Offset herunder: