Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

Opmåling i forbindelse med Anna Lindh sagen

Fotogrammetrisk opmåling i forbindelse med Anna Lindh sagen

Mordet på Anna Lindh var en omfangsrig kriminalsag, der indbefattede alle tekniske undersøgelser.
Herunder også biometrisk opmåling ud fra videokameraer.

Beskrivelse af den fotogrammetriske opmåling i forbindelse med mordet på Anna Lindh.

Den 10. september 2003 blev den svenske udenrigsminister brutal stukket ned i varehuset NK i Stockholm.

Den 11. september døde Anna Lindh af sine knivstik.


 
Videooptagelser af drabsmandenen Drabsmanden flygtede ud af varehuset, men var i tidsrummet forinden blevet videofotograferet af kameraer placeret rundt omkring på etagen ovenover.

Disse videooptagelser danner grundlag for en fotogrammetrisk opmåling som beskrives nedenfor.
 
Ny teknik Teknikken blev anvendt første gang måneder forinden i forbindelse med et bankrøveri i Ålsgårde i Danmark, hvor den ene bankrøver skød og dræbte en kunde. Opmålingen var medvirkende årsag til at gerningsmanden blev dømt 16 års fængsel og teknikken blev dermed blåstemplet.

Det svenske politi fik kendskab til teknikken via sine danske kolleger og henvendte sig til Niels Lynnerup og Jens Vedel, 3D Photo, for at få lavet en tilsvarende opmåling.  
 
Optagelser på NK med måleudstyr Tirsdag den 23. september tog Jens Vedel og Niels Lynnerup til Stockholm med kamera og nødvendigt måleudstyr.

Første fase i opmålingen var at lave en række optagelser med henblik på at beregne videokameraernes nøjagtige placering og hældning. Dette gøres fotogrammetrisk ved hjælp af computerprogrammet PhotoModeler.

3 rammer med målepunkter  blev placeret på de steder, hvor drabsmanden var  blevet optaget.  Rammer og målepunkter blev fotograferet med et digitalt kamera, (Canon G2). Samtidig blev målerammerne optaget med video kameraerne.
 
Beregning af videokameraernes placering I PhotoModeler kan målepunkternes koordinater beregnes med millimeters nøjagtighed. Disse oplysninger blev indlæst og angivet på billederne fra videokameraerne. PhotoModeler kan ved hjælp af avanceret matematik beregne videokameraernes placering, hældning og objektivernes brydningsforhold (kalibrering).  
Den fotogrammetriske teknik Nu var videokameraernes orientering og kalibrering kendt og kunne derfor anvendes til fotogrammetri.

Fotogrammetri er læren om at måle ved hjælp af fotos. Grundideen er, at kender man 3 ting i en trekant kan man beregne de resterende mål. Hvis man tænker sig en linie mellem videokameraerne og ligeledes sigteliniernes fra videokameraerne til et punkt i rummet har man den omtalte trekant.
 
Stillbilleder fra morddagen udtages parvis. Videokameraerne var anbragt, så de parvis dækkede samme område. For at kunne anvende optagelserne fra morddagen blev der udtaget en række stillbilleder fra kameraerne. Det er vigtigt at vælge billeder, der er optaget nøjagtigt på samme tidspunkt.

 
Opmåling af drabsmandens kropsbygning. Billederne blev indlæst i computeren og behandlet i PhotoModeler. Et punkt på gerningsmanden, f.eks skulderleddet, kan ses i 2 billeder. Fordi kameraernes placering er kendt kan PhotoModeler beregne skulderleddets nøjagtige koordinater. Placeringen af  karakteristiske punkter som albueled, knæled, hofteled osv. blev beregnet. Ved at forbinde disse punkter fremstilledes en "tændstikmand" af drabsmandens kropsbygning. Ved at pege på linierne angives længden. Man får således en opmåling af drabsmandens legemsproportioner. Det er væsentlig at der er tale om mål, der ikke forandres. Vores højde forandres alt efter om vi går eller står stille i modsætning til f.eks. ens armlængde.
 
Opmåling af Mijailo Mijailovic Onsdag den 24. september, dagen efter opmålingerne på NK, pågreb det svenske politi  Mijailo Mijailovic. Ud fra instrukser fra Jens Vedel lavede politiet i Stockholm en optagelse med 2 videokameraer af den nu anholdte Mijailovic. Disse optagelser dannede grundlag for en tilsvarende fotogrammetrisk opmåling som nævnt ovenfor.  
Opmålingsresultat Opmålingerne af manden fra NK og opmålingerne af Mijailo Mijailovic kunne nu sammenlignes legemsdel for legemsdel og forskellen aflæses og en gennemsnitlig afvigelse beregnes. Den gennemsnitlige afvigelse var så lille at man kinne konkludere at manden fra NK og Mijailo Mijailovic har samme kropsmål. Der var intet der talte for at personerne ikke er identiske.   

Ved hjælp af "tændstikmændene", der repræsenterer mellem et halvt og helt skridt, kan man fremstille en animation.

Animationen er fremstillet af CadPeople i Århus i Danmark. Klik på billedet og se animationen.