Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

Renknogle med pilespids

     
     
Fundet  Renknoglen er fundet i Slotseng ved Møgelby i Sønderjylland  den 22. maj 2001.

Ud fra jordaflejringerne, som kan ses på profilet nederst, kan knoglen bestemmes til at være mellem 15000 og 18000 år.
Dette viser, at rensdyret er nedlagt på et tidspunkt, hvor Danmark stadig er dækket af is (undtagen Sønderjylland). Renknoglen er således de tidligste jagttrofæ vi kender og vidnesbyrd på de første beboere i Danmark.


renknoglen 
Imponerende jagttrofæ
Knoglen er gennemboret af en flintepilespids og er det tidligste vidnesbyrd på menneskeligt jagt i Danmark.  Den er foreløbig vurderet til at være mellem 15000 og 18000 år gammel.

 pilespidsen
Dokumentation vha. PhotoModeler
Omkring knoglen blev der anbragt en række targets (pasmærker) og udgravningen blev fotograferet fra forskellige vinkler. Derved kan fundet sidenhen opmåles og dokumenteres i PhotoModeler.


 fotografering

3D model

Renknoglen blev umiddelbart efter fundet taget op, lagt på en drejeskive og fotograferet med digitalt kamera fra 8 forskellige positioner.
I PhotoModeler blev billederne bearbejdet sammen til en 3D fotorealistisk model. Billedet til højre viser 2 fotos samt 3D modellen.
 Opmåling i PhotoModeler

Ortofoto

For at kunne datere de forskellige fund blev der gravet et jordprofil på ca 50 x 3 meter. Vha. PhotoModeler blev der lavet et ortofoto, svarende til et lodret snit gennem jordbunden.
    Ortofoto af profil