En spännande nyhet – PhotoModeler Scanner

Med PhotoModeler Scanner har man överskridit nya gränser innom fotogrammetrin.

En ny spännande modul till PhotoModeler har skådat dagens ljus.
PhotoModeler Scanner, som kan jämföras med laserscanning, utför en jämförelse på bakgrund av digitala foton.
Genom att scanna parvisa foton och jämföra små områden på pixelnivå kan PhotoModeler
Scanner hitta matchande områden och fastställa punkter.
På så vis kan byggnader , människor, terränger, slänter, arkeologiska utgrävningar m.m. scannas och omskapas till ett moln av punkter.
Alla dessa punkter kan konverteras till en triangulär yta och slutgiltigt kan man ge ytan textur från fotoupptagningarna, så man får en fotorealistisk 3D modell.

Exempel på användning av PhotoModeler Scanner ses här
Se evt. också en rad video tutorials

Nedanstående exempel visar scanningen av en grushög.
Grushögen blev fotograferad från et Cesna 172 flyg i 300 m höjd med ett Canon EOS 1DS mark II och ett 50 mm Leica objektiv.
Både koteberäkning och volym är en del av möjligheterna i PhotoModeler Scanner.

sandbunke