Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

Arkitekter

PhotoModeler ägnad sig mycket väl till 3D uppmätning och dokumentation av existerande förhållanden, både när det gäller renovering, tillbyggnad och infill uppdrag. Med PhotoModeler kan man framställa ett måttfast ortofoto, som både återskapar byggnaden "as built" och visar flera detaljer än en facadritning. De fotorealistiska 3D modellerna kan du exportera till ett CAD program och till och med direkt till Google Earth.

Ingenjörer, lantmätare

PhotoModeler  är i grundläggande ett fotogrammetriskt program  som med en bra digitalkamera kan göra uppmätningar som kvalitetsmässigt  är väl så bra som med totalstationer.  De uppmätta punkterna kan dessutom dokumenteras via foton. Det finns många möjligheter för att skriva ut koordiater, längder, ytor och volymer. 3D modeller kan exporteras i många filformat till bl.a. AutoCad och 3D Studio Max.

Arkeologer

Arkeologer är ofta i tidsnöd med en grävskopa bakom sig.
Med PhotoModeler kan arkeologen dokumentera sina fynd med en digitalkamera och senare göra uppmätningen på dator, till och med mera exakt och 3-dimensionellt. Det är också välägnat till maritim arkeologi.
När fynden skall förmedlas kan det göras som 3D fotorealistiska  modeller.

Spel-formgivare, 3D-grafiker, filmfolk

PhotoModeler  är ett bra verktyg till formgivning av spel, animation och multimedia. Med PhotoModeler kan man skapa fotorealistiska 3D modeller som kan ingå i den spännande CAD världen.  PhotoModeler kan exporteras i många format till programmer som MAYA, 3D Studio Max, XSI, Cinema4D o.s.v.

Producenter, forskere

För industrin är PhotoModeler obestridlig till digitalisering av arbetsmodeller, som därmed kan exporteras till ett CAD miljö för at vidare bearbetas. Existerande maskiner, byggnader och installationer kan dokumenteras och mätas upp i förbindelse med tillpassning eller utbyggnad.
PhotoModeler kan mäta 3-dimesionella kurvor och ytor. Tilläggsmodulen CT hittar själv de kodade targets och framskyndar processen.

Kriminaltekniker, rättsmedicinare

PhotoModeler används i hela världen av polisens tekniker till uppmätning av brottsplats och uppmätning av gärningsmän från videoupptagningar.
Speciellt välägnat är PhotoModeler till 3D uppmätning, dokumentation och analys av bilolyckor, där trafiksituationen snabbt kan fotograferas och senare återskapas.

Porskær stendysse

Stendysse

Scannet med PM 2010

Scanning af frise
Opmåling til bådkaleche
Havbrus 3D