Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

  PhotoModeler

  Vad är PhotoModeler?
  PhotoModeler är en Windowsbaserat mjukvara som är utvecklad för uppmätning och modellframställning av 3D objekt med hjälp av fotografering.

  PhotoModeler är utvecklat av EOS Systems i Kanada  och är ledande i världen innom denna kategori. Senaste programversion är PhotoModeler 6.

  PhotoModeler är ett fotogrammetriskt program. Fotogrammetri är beteckningen på en teknik, som använder sig av fotoupptagningar (fotogram-) till uppmätning (-metri). Den korrekta benämnelsen är ett soft-copy analytic close-range convergent photogrammetric software system. Benämnelsen PhotoModeler är dock enklare att använda.

  PhotoModeler är i egenskap av sina starka funktioner och avancerade matematik utvecklad för att lösa de mest krävande uppdrag.

  Vad använder man  PhotoModeler til?
  PhotoModeler Pro används av:

  Arkitekter, ingenjörer m.m. till byggnadsuppmätning t.ex. i förbindelse med restaurering eller "as built" dokumentation. Modellframställning i förbindelse med tävlingar. Prototypframställning. Mekaniska "as built" ritningar.

  Arkeologer till uppmätning och dokumentation vid utgrävningar. Framställning av ortofoton av utgrävningsprofiler. 3D fotorealistiska modeller till förmedling af kulturföremål t.ex. på internet.

  Lantmätare och tekniker i förbindelse med terräng- och byggnadsuppmätning eller svårt tillgängliga platser som t.ex. radioaktiva depoter, avfallsdeponeringar och kollager.

  Animatörer och dataspels-formgivare till framställning av fotorealistiska 3D modeller till användnig för spel och reklam.

  TILL TOPPEN
   
  Hur fungerar  PhotoModeler?
  PhotoModeler kan beräkna punkter på bakgrund av 2 eller flera foton tagna från olika vinklar.

  När 6 punkter på ett foto markeras och refereras till tillsvarande punkter på nästa foto kan  PhotoModeler beräkna kamerapositionerna. (bilderna orienteras). Det är därför inte nödvändigt att känna till kamerapositionerna på förhand.

  PhotoModeler beräknar nya punkter på grundlag av framskärning (där de imaginära linjer från kamera till punkt kryssar varandra). Mera än 2 foton ger en större säkerhet för noggrannhet.


  TILL TOPPEN
   
  Hur används  PhotoModeler?
  Du börjar med 2 eller flera överlappande foton tagna från olika vinklar av en byggnad eller annat objekt.
  Använder du digitalkamera, överför du bilderna direkt til datorn. Är bilderna tagna med en traditionell kamera, scannas dessa och överföres till digital form.

  PhotoModeler hanterar många filformat: TGA, TIFF, GIF, PCX, DCX, BMP, DIP, JPEG, WMF, WPG, PICT, IFF, PSD och PhotoCD.

  Med Point- eller Line-tool markerar du en rad punkter på bilderna. Zoomfunktionen gör markeringen lätt och precis. Med hjälp av referancefunktionen anger du entydigheten mellan samma punkter på olika foton. Du behöver bara att välja 6-8 punkter jämnt fördelat på bilderna.

  Härefter väljer du "Process" och  PhotoModeler beräknar kamerapositionerna och de utvalda punkternas koordinater i förhållande till ett referancesystem. Du kan efteråt låta PhotoModeler beräkna punkterna i förhållande till  ditt eget referencesystem.

  Du kan redan nu se dina punkter och linjer och kamerapositioner i en 3D viewer, där du också kan rotera din modell. Men din modell blir först interessant när du får ritat flera detaljer. Du kan markera punkter, linjer, kurvor, framskärningar, cylindrar och ytor. Uppteckningen kan göras ännu enklare om detaljerna ligger plant på en yta. Då behöver du endast ett foto.

  Det du ritar blir uppdaterat meddetsamma i 3D vieweren och du kan hela tiden betrakta din modell från olika vinklar antingen som wireframe eller textured (ortogonalt eller perspektiviskt).
  Alla data visas i en avancerad tabell, där du kan få upplysningar om  avstånd, ytor, punkters osäkerhet och mycket mer.

  Du kan exportera din modell till dit CAD-program om du vill arbeta  med vectorer(streck) eller ytor. Om du vill skapa en vacker 3D grafik, överför du din texturerade modell till render- eller animationsprogram. Just för att utgångspunkten är en fotoupptagning kan bilderna också användas till texturemapping, så att den slutgiltiga 3D-modellen blir fotorealistisk. PhotoModeler kan exportera filer i följande format: DXF (2D og 3D), 3D Studio 3DS, Wavefront OBJ, wrml (1 og 2), Raw, microsofts DirectX, Iges, Rhino och Maya.

  TILL TOPPEN
   
  Vilka fotoupptagningar är nödvändiga?
  Man bör planera sina upptagningar efter uppdragets art. Upptagningar skall ske från olika vinklar.
  Den bästa beräkningen av en punkt sker när framskärningen är 90 grader.

  En byggnadsfacad kräver kanske 3 foton. En rakt framifrån, en från vänster och en från höger. En bil kräver kanske et foto från varje hörn och et uppifrån.

  Alla punkter skal kunna ses på minst 2 foton.

  TILL TOPPEN
   
  Vilka kameror kan användas?
  Om man använder digitalkamera, överförs fotona direkt till datorn. Den digitala kameran är mycket snabbare och mycket mer precis att arbeta med. Till krävande uppdrag skall kameran ha en hög upplösning (6 Mpix eller mera)

  Videokamera, där bilder hämtas in i datorrn med hjälp av en "filmgrabber". Stillbilder från videokameran har sällan en tillräckligt hög upplösning till krävande uppdrag.

  Om man använder en standardkamera med traditionell film skall fotona digitaliseras via en scanner.
  En filmkamera är långsam och inte lika precist att arbeta med, om inte man placerar en "insert" framför kamerans filmplan.

  TILL TOPPEN
   
  Hur exakt är PhotoModeler?
  Precisionen i en PhotoModeler uppmätning beror på en rad faktorer: den digitala upplösningen och antalet av bilder, vinklar mellan fotografierna, antalet av referencepunkter och kvaliteten av kameraspecifikationerna. Precisionen beror också på kvaliteten av förstoringen, d.v.s. avtåndet mellan de två punkterna.

  Med lågupplösta bilder är precisionen typiskt 1:200. D.v.s. att  bilder som anger 10 meter, kommer att ha en precision på 5 cm. Till uppdrag som kräver stor precision kan man använda cirkulära targets. PhotoModeler har utvecklat ett genialt sökverktyg (subpixel target tool), som har möjlighet att finna centrum av en cirkel mer precis än man kan göra det manuellt. Om man använder bilder med hög upplösning, t.ex. tagna med en bra digitalkamera eller scannade med en dias-scannare och man använder subpixeltargets som tidigare nämnts, kan precisionen förbättras till mer än 1:10000, vilket betyder för de samma 10 m en precision på 1 mm. Det är en exakthet på samma höjd som en totalstation.

  TILL TOPPEN
   
  Vad är kamerakalibrering?
  PhotoModeler innehåller ett kalibreringsprogram, så man kan kalibrera sin kamera till krävande uppdrag. Det är mycket enkelt att kalibrera sin kamera. Om man har zoom på sin kamera skall man kalibrera för både wide- och teleposition. Mellaninställningar får inte användas.

  Till vanliga uppdrag krävs ingen kalibrering.

  TILL TOPPEN
   
  Vad innehåller programpaketet?
  PhotoModeler Program på CD.
  Kamerakalibreringsprogram (Integrerat i PhotoModeler)
  Kalibreringsmönster i Pdf format.
  Tutorials projekt inklusive foton (över 600 Mb)
  11 Tutorials Video-sekvenser (flash)
  Lättförståelig manual på engelska.
  Omfattande hjälp i själva programmet.
   
  Tilläggsmodulerna i CT, PMV och IDEALIZE
  CT är en tilläggsmodul till  PhotoModeler Pro 5 och vänder sig till kunder med krav om stor precision och effektivitet.
  Kodade targets är cirkulära markeringar som består av en prick med en cirkulär kod omkring, tillsvarande en streckkod.
  PhotoModeler 6 med CT modulen kommer automatiskt finna och identifiera de kodade targets och därefter automatiskt referera och processa projektet.
  CT modulen innehåller faciliteter till att skriva ut individuella targets.

  PMV är en tilläggsmodul till PhotoModeler 6 och oberoende av CT, men kan användas tillsammans med CT-modulen (efter version 5.08). PMV används till uppmätning av targets på objekt, som är i rörelse eller förändrar form.

  PMV kan användas i 2 typer av projekt.
  Typ 1 projekt är den situation där 2 eller flera synkroniserade, stationära  (still eller video) kameror upptar ett objekt i rörelse  eller förändring. T.ex. om man önskar att mäta förändringarna på en roterande vinge på en vindkvarn.
  Typ 2 projekt är en situation där en kamera tar flera bilder av samma oföränderliga objekt och detta upprepas i en annan scen där objektet har förändrats. T.ex. om man vill mäta förändringarna  på en bjälke  under olika belastningar.

  Idealize är ett nytt program, som är utvecklat till att förfina texturen på 3D modeller. Programmet tar utgångspunkt i kamerakalibreringen och rättar upp på foton, så det inte sker någon förvrängning (disortion). Idealize producerar vad man på fackspråk kallar "en idealkamera". Programmet hänvänder sig speciellt till  3D animatörer och 3D grafiker, som arbetar med textur på hög nivå.
   
  Systemkrav
  PhotoModeler Pro 6 kör på Windows Vista, Windows 2000, NT 4.0 (sp6) och XP.
  Minimumsrekomendationerna är 800 Mhz Pentium, 128Mbb Ram, 100 Mb fri hårddiskplats, 800x600 skärmupplösning, 32000 färger, CD-ROM (4x+) drev, (och ljud för tutorials). Det kan rekommenderas att använda en bra skärm med bra grafikkort, och att ha bra plats på hårddisken, eftersom bilder tar mycket plats.
  PhotoModeler supporterar inte MacIntosh system.
   
  PhotoModeler historiskt sett
  PhotoModeler var det första Windowsbaserade foto-till-3D mjukvaruprogrammet. Första release såg dagens ljus i december 1993. Det var det första kommerciella, digitala fotogrammetriska low-cost (under 40.000,-kr) program i världen. Efter den första release har EOS System vart förande och innovativa i teknologi. PhotoModeler Pro 6 fortsätter denna trend.
  PhotoModeler använder sig av en globalt optimerad algoritme, som ger större precision och mer flexibilitet. PhotoModeler är den enda fotogrammetriska mjukvaran som innehåller ett helt automatiskt kalibreringsprogram.