PMS og PMU bliver til PhotoModeler Premium

PhotoModeler Premium (PMP) er den avancerede overbygning til PhotoModeler Standard. Med PMP kan du skabe præcise fotorealistiske 3D modeller vha en fotobaseret 3D scanning.

PhotoModeler Premium er særlig egnet, hvor overfladen er ujævn, f.eks som terræn, klipper, affaldsbunker, marker, dyr og mennesker. Altså overflader, der ikke kun består af polygoner. PMP er en 3D scanner svarende til 3D laser scanner. Denne scanningproces producerer en tæt punktsky (Dense Surface Modeleing eller kort DMS) ud fra digitale fotografier af strukturerede overflader. Objekterne kan kan være af enhver størrelse. PMP er særdeles velegnet til drone/UAV projekter.

PhotoModeler Premium har alle funktionerne i PhotoModeler Standard plus en masse funktioner der gør fremstilling af 3D modeller meget automatisk. Man tager en række fotos fra forskellige vinkler med passende overlap og lader PMP beregen kameraernes position ud fra smartpoints, som er karakteristiske mærker i objektets overflade (som ansigtgenkendelse). Når kameraernes position er beregner kan PMP automatisk lave en scanning (DMS) som er en tæt punktsky repræsenterende objektet. Det kan være et landskab, en stendysse, en menneskekrop, et potteskår eller et fodaftryk. Ud fra punktskyen generer PMP så en trianguleret overflade med en fototextur. Efterfølgende kan PMP genere koter og snit af 3D modellen eller beregne areal og volumen.

PhotoModeler Premium er unik i kombination med en drone. PMP udnytter dronens GPS position og kan hurtigt generer en terræn model ud fra flere hundrede fotos. Efterfølgende kan PMP genere koter lodret som vandret. Lave et ortofoto, hvor terrænmodellen "klappes sammen" til et 2D billede, hvor perspektivet er fjernet og ortofotoet bliver et målbart billede, som kan printes eller bruges som underlag i et CAD progam.